gototopgototop

Історія співпраці

Основні напрямки міжнародного співробітництва

Мир, злагода, повага і співробітництво між країнами починається

зі знайомства і налагодження контактів між народами.

Бонифасио де Сантьяго Прието, Мер м. Лас Росас (Мадрид, Іспанія).

Одним із пріоритетних напрямків роботи закладу є розвиток міжнародного співробітництва, метою якого є  виховання полікультурної особистості, ознайомлення  учнів із історичною та культурною спадщиною країн ЄС, євроінтеграція молоді у світову спільноту,  участь у Міжнародних навчальних програмах та програмах обміну.

 

З 2003 року у закладі функціонує шкільний Європейський клуб, з 2008 року ведеться співпраця з Гете-Інститутом за міжнародною програмою „Школи - партнери майбутнього”, з 2003 року – співпраця з Європейським фондом освіти та демократії RITA, у 2008 році укладено угоду про співпрацю з Університетом інформаційних технологій і менеджменту в місті Жешові (Польща), з 2009 року – співпраця з фондом „Молодь у дії”, з 2010 року – співпраця з товариством сприяння роботі з дітьми ТРD, з 2007 року – співпраця з організацією за підтримки Східної Європи міста Дортмунда (Німеччина) у рамках гуманітарної допомоги закладу, з 2000 року – листування з учнівською громадою вищої школи імені Пауля Венера в місті Котбусі (Німеччина); впродовж 10 років учні і вчителі НВК №12 займаються плідною міжнародною  співпрацею з формування в учнів екологічної свідомості, розуміння кожною людиною залежності рівня власного здоров'я від екологічного стану навколишнього середовища. У 2008 році реалізовано українсько-польський проект „Чисте середовище – наша спільна справа”, у 2010 році реалізовано українсько-польський проект „Чисте повітря”. З метою орієнтації на здоровий спосіб життя у  2011 було реалізовано україно - польсько – литовський  проект „Здоров’я на тарілках”. Плідною і цікавою є традиційна  співпраця з волонтерами Міжнародної організації „Канада. Світ. Молодь” у рамках проекту „Еколідершіп” та участь у програмі культурного обміну майбутніх лідерів „Бюро у справах освіти і культури Державного департаменту США «FLEX». Незабутніми лишилися спогади  учнів від спілкування з мовним асистентом з Німеччини Корінною Еманн та канадійцем Джуліаном Хофманом. Учні початкової та старшої школи мали змогу спілкуватися з волонтерами не лише на уроці, а й під час факультативної та гурткової роботи, а також за межами закладу під час прогулянок містом. Цікавими є щорічні  зустрічі з представниками мерій міст-побратимів Рівне та Оберфіхтах. Діти із захопленням обговорюють міжнародні проблеми, розповідають про свої успіхи у вивченні німецької мови. В рамках співпраці з Гете-Інститутом за міжнародною програмою „Школи - партнери майбутнього” учні школи щороку здають міжнародний іспит з німецької мови  на рівень А1, А2, В1 та отримують сертифікати міжнародного зразка, їздять на  мовні курси до Німеччини.

Досягнення основних завдань міжнародного співробітництва у НВК №12 реалізується, у першу чергу, через проектну діяльність, адже відомо, що актуальність методу проектів значно зростає при переході сучасної системи освіти від управління процесом освіти за кінцевим результатом, що був спрямований на формування знань, умінь та навичок, до компетентнісного підходу, пов’язаного з вихованням і розвитком  компетентнісної особистості, тобто особистості, здатної діяти осмислено, орієнтуючись у мінливому навколишньому світі з виробленими цінностями.

Алгоритм створення та реалізації міжнародних учнівських проектів у НВК №12

Соціальне проектування з учнями, що почало активно використовуватися у системі загальної та додаткової освіти, і допомагає учням у розв’язанні конкретних соціальних проблем. Проект – це концептуально обґрунтований, технологічно забезпечений, гнучкий процес, спрямований на досягнення соціально значущого, ефективного, інноваційного освітнього продукту. Робота у проекті - це особливий тип інтелектуальної діяльності, суттєвою рисою якого є перспективне орієнтування, практична спрямованість дослідження.

Розробка проекту починається з аналізу ситуації та виявлення протиріч. Для цього збирається інформація про характер процесу, особливості, інтереси, потреби тих, для кого розроблятиметься проект. Отримана інформація обробляється, результати упорядковуються й узагальнюються. Після діагностики проблеми чітко формується назва проекту та визначається комплекс супутніх проблем, які необхідно вирішити. Наступний етап визначення мети та завдань. Мета – це очікувані результати проекту. Завдання – це те, що необхідно зробити для досягнення мети. Умови – виявлення обставин, за яких можливе виконання завдань. Наступним кроком є моделювання, що передбачає створення творчих груп, які розробляють свій варіант моделі бажаного проекту, відповідно до визначених цілей. У подальшому на основі проведеного аналізу та обговорення відбувається остаточний вибір однієї моделі, яка найбільше відповідає поставленій меті, завданням та умовам реалізації проекту. Модель має містити в собі детально розроблену програму дій учасників проекту. Наступним етапом є технологічна підготовка та реалізація процесу проекту. Саме цей етап уже передбачає поетапну роботу з реалізації проектного задуму відповідно до розробленої програми. Важливим етапом проектної діяльності є рефлексивна фаза проектування. Розробники та учасники проекту мають здійснити самооцінювання отриманих результатів. Основним критерієм при цьому є досягнення мети проекту. З метою оцінювання ефективності проекту вивчається можливість тиражування проекту, його вплив на соціум, інші освітні системи, самих учасників проекту тощо. На цій фазі відбувається представлення результатів діяльності. Це може бути публічна презентація, публікація тощо.

Важливим у проектній діяльності є усвідомлення організаторами та учасниками дій та бажаних результатів на кожному етапі проекту.

Педагогічний колектив та учні НВК № 12 мають багатий досвід співпраці з відомими фондами у різноманітних програмах: