gototopgototop

Відгуки вчителів

Вчителі англійської мови: Бондарець Ю.Ю, Лавренчук І.Я.

Початковий етап навчання є надзвичайно важливий для подальшого розвитку школярів, оскільки на цьому віковому етапі відбувається становлення особистості молодшого школяра а навчальна діяльність стає домінуючою. Важливо щоб процес навчання  був цікавим, захоплюючим. сучасним та результативним. Саме таким навчання стає завдяки програмі “Інтелект України”.

Відвідуючи уроки колег що працюють за даною програмою відзначаємо надзвичайну активність учнів, готовність та бажання бути учасниками процесу навчання який захоплює навіть дорослих. Сильний міжпредметний зв'язок сприяє засвоєнню знань, вмінь та навичок на високому рівні. В класі панує доброзичлива атмосфера.

Навчаючи діток англійської мови у класах що працюють за програмою ''Інтелект України'' стверджуємо, що нашим учням комфортно почуватися в сучасному світовому просторі, вони комунікабельні та надзвичайно активні.

Комунікативна, освітня, виховна і розвивальна цілі навчання реалізуються через сучасні засоби, методи та підходи.

 

Брега Н.І. вчитель початкових класів, що працює за програмою «Інтелект України»

Ми живемо у час змін. Змінюється держава, світосприйняття, переосмислюються

пріоритети. Змін потребує і система освіти. На своєму професійному шляху я «пройшла» багато реформ у освіті. Але коли ознайомилася із Проектом «Інтелект України» щиро пораділа за себе, як вчителя, за учнів та за батьків.

Програма ґрунтується на наукових засадах. Тут все продумано до найменших деталей: кожне слово, кожне завдання це частина єдиного цілісного процесу пізнання. Немає нераціональних завдань, випадкової інформації, бездумного заучування. Всі завдання чітко підпорядковані одній меті: процес пізнання має бути цікавим, успішним і викликати у дитини бажання його продовжувати.

Тому важливим «плюсом» Проекту вважаю позитивну мотивацію дитини до навчання. Змінено пріоритет із «Що вивчаємо?» на «Як вивчаємо?». Процес пізнання через пальчики рук, через діяльність, через усвідомлення потрібності того що ти робиш, вчиш. Дуже важливою у Проекті є емоційна сфера дитини, усвідомлення нею її цінності як особистості. А ще мені як вчителю подобається виховання у дітей патріотичних почуттів. Учні проектних класів це маленькі свідомі громадяни держави Україна.

 

Вчителі української мови в початкових класах Климюк О.В. та Марушкевич Л.В.

Програма, з такою гучною назвою вирізняється з-поміж інших темпами здобуття учнями знань, ілюстративністю, науковістю, доступністю поданої інформації, формуванням комплексу знань, умінь і навичок для всебічного розвитку особистості. Це нова якість освіти, новий підхід до навчання.

Як показує практика, учні, які навчаються за проектом “Інтелект України” набувають необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки швидких реакцій, у дітей  розвиваються пізнавальні процеси – сприйняття, пам’ять, мислення, уява й увага.

Як вчителі, зазначимо, що матеріал викладений в доступній і зрозумілій формі, завдання заставляють думати, проявляти свою уважність та активність на уроках, вчать швидко орієнтуватись у своєму зошиті, розвивають творчі здібності. Послідовність в завданнях вивело найголовнішу тезу і напрямок у навчанні – “систематичне повторювання одного й того ж правила приводить до його запам’ятовування”.

 

Вчителі 1-их класів, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»

Розвиток дитини, її інтелектуальних та творчих якостей є пріоритетним напрямом у професійній діяльності вчителя початкових класів. І реалізовувати його нам допомагає діяльність за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

У навчанні учнів за програмою «Інтелект України» найбільш розповсюджені такі освітні моделі:

  • модель прискорення;
  • модель поглиблення;
  • модель збагачення;
  • модель проблематизації.

Таке активне навчання передбачає застосування різноманітних методів, які стимулюють пізнавальну активність і самостійність учнів, розвивають уяву, формують творче мислення, допомагають дітям уявити себе в різноманітних життєвих ситуаціях.

 

учитель НВК № 12 Слободянюк І. О.

Вже третій рік у НВК № 12 працюють класи за проектом «Інтелект України», і мені пощастило бути серед вчителів, що впроваджують його.

Перше знайомство з проектом на курсах у місті Мелітополі залишило незабутні враження: нові методики, оригінальні вправи, велика кількість фото-, відеоматеріалів, а головне – той ентузіазм, натхнення, прагнення до роботи, що тренери передавали вчителям.

А уроки, які пізніше ми побачили в Харкові, довели нам, що навіть найскладніший матеріал можна подати цікаво, легко, доступно. Розв’язування прикладів, задач, тестових завдань, робота з картою перетворюється для учнів на змагання, і яких кожен прагне досягти найкращого результату, стати переможцем.

Переконана, що головні принципи, ідеї проекту нам вдається повністю реалізовувати у нашій школі. «Я хочу йти до школи», «Мені цікаво на уроках» –  говорять  учні, і я вважаю, що ці слова є найвищою оцінкою проекту.

 

учитель НВК №12 Мусійчук О.О.

За науково – педагогічним проектом «Інтелект України» я працюю лише третій рік. Навчання дітей побудовано з урахуванням вікових особливостей учнів. Різницю у результатах з лічби, техніки читання відчула уже в кінці першого року навчання. З 1 – класу з’являється такий навчальний предмет, як «Навчаємося разом», який вчить дітей «вчитися правильно». На цих уроках закріплюються знання з інших предметів, діти вчаться мислити, допомагати один одному, працювати в групі, любити свою рідну Україну. Діти у третьому класі вільно працюють з географічною картою, мандрують світом не тільки на уроках предмету «Людина і світ», а і на інших уроках. І одним з найважливіших показників успішності цього проекту – бажання дітей вчитись. А це найголовніше – в роботівчителя.

 

учитель НВК №12 Федорчук І.В.

Поряд з традиційними системами  в Україні діють інші системи навчання молодших школярів. Кожна школа, кожен вчитель обирають для себе навчання та виховання учнів за такою системою, яка близька до душі та приносить хороші результати.

У своїй роботі наша школа керується девізом, що всі діти талановиті. І саме науково-педагогічний проект «Інтелект України» сприяє тому, що кожна дитина має свій розвиток, адже навчально-виховний процес є особистісно зорієнтованим. Навчальний матеріал подається  на сучасному рівні з використанням ІКТ, з застосуванням аудіо – та відеозаписів, тому інтерес до навчання в дітей постійно підтримується.  Велику увагу Проект приділяє формуванню в дитини ціннісних орієнтирів навчання.  Науково-педагогічний проект «Інтелект України» допомагає дитині бути успішною, всебічно розвинутою, сприймати навчання не як важку повинність, а як процес, який може бути і цікавим, і веселим, а відтак і нескладним.

 

Учитель української мови та літератури Шамрик О.Я.

Навчання у класах за програмою проекту «Інтелект України» є актуальним і перспективним. Адже сьогодні важливим фактором могутності і процвітання держави є виховання інтелектуальної молоді.

Навчальний процес у проектних класах є цікавим, зорієнтованим на успіх. Діти набувають необхідні навички роботи з певною інформацією, вчаться її аналізувати, визначати головне і другорядне, багато читають різностильові тексти, вміють з ними працювати, що мені, як учителю української мови та літератури, важливо.

А головне – зацікавленість учнів і батьків у процесі навчання.

 

Учитель української мови та літератури Кішеньчук В.В.

Програма проекту «Інтелект України» орієнтується на високий рівень знань, всебічний розвиток дітей. Проект сприяє більш гнучкому мисленню першокласників, розвиває пам’ять, дає міцний фундамент для розвитку інтелекту, знань та майбутньої освіти. Відвідавши уроки , я побачила ,що діти із задоволенням беруть активну участь у роботі , вчаться робити висновки, висловлюють свої думки, творчо працюють із матеріалом, учаться практично застосувати набуті знання. Важливим моментом проекту є формування емоційно-позитивного стану дітей в процесі навчання. Це відбувається через вдалу добірку видів завдань: виконання пісень під караоке, читання казок способом стеження за диктором презентації, робота з уривками мультфільмів, вправа фотоапарат тощо. Мені подобається в проекті методика подання школярам нового матеріалу (використання наочності, аудіо- та відеоматеріалів). Уроки формують не тільки пізнавальні вміння та навички дітей, але й виховують ціннісне ставлення до мови , Батьківщини, сім’ї.